Programme Lineup

Monday to Thursday


Midnight Calls
00:00 - 03:00

Tsoga O Robaletseng
03:00 - 06:00

Kgorong
06:00 - 07:00

Go Diregang Mesong
07:00 - 09:00

Motswako
09:00 - 12:00

Open Minds
12:00 - 15:00

Ghetto Sound Zone
15:00 - 18:00

Kgorong
18:00 - 19:00

Sports
19:00 - 19:30

Rutang Bana Ditaola
19:30 - 21:00

Love Train
21:00 - 00:00

Friday


Local & International Top 20
19:00 - 21:00

Di A Wa
21:00 - 00:00

Saturday


Weekend Special
00:00 - 03:00

Are Gopolaneng
03:00 - 06:00

Tsa Mokibelo
06:00 - 09:00

Lesang Bana
09:00 - 10:00

Roots Rocker
10:00 - 12:00

Mehleng Yela
12:00 - 15:00

Sports
16:00 - 19:00

Trail Blazer
19:00 - 21:00

My House in the Train
21:00 - 00:00

Sunday


Weekend Special
00:00 - 03:00

Are Gopolaneng
03:00 - 06:00

Sedibeng Sa Bophelong
06:00 - 10:00

Jazz Connection
12:00 - 15:00

Melody Ya Mathapama
10:00 - 12:00

Sunday Soul Moods
15:00 - 18:00

Are Ithuteng
18:00 - 21:00

Love Connection
21:00 - 00:00